Διαδικασία

Οι αιτήσεις που μπορούν να γίνουν είναι οι ακόλουθες, για τις οποίες θα βρείτε στην σελίδα συνημμένα τα κατάλληλα έντυπα. Ο δημότης θα πρέπει να κάνει χειρόγραφη αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που να απευθύνεται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων &  Δημοτικής Περιουσίας - Τμήμα Εσόδων. 

 1. Κατάληψη οδοστρώματος ή πεζοδρομίου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, σκαλωσιάς, γερανού ή κάδου μπαζών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ως εξής:
  1. Βεβαίωση Δημοτικού Ταμείου περί μη οφειλής.
  2. Αρ. ΦΕΚ ή ΤΑΣ σε περίπτωση διατηρητέου/σεισμόπληκτου
 2. Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου (πλατεία ή πεζοδρόμιο) για τοποθέτηση σκαλωσιάς, γερανού ή κάδου μπαζών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ως εξής:
  1. Βεβαίωση Δημοτικού Ταμείου περί μη οφειλής.
  2. Αρ. ΦΕΚ ή ΤΑΣ σε περίπτωση διατηρητέου/σεισμόπληκτου.
 3. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ως εξής:
  1. Φωτοαντίγραφο Άδειας Λειτουργίας
  2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείτε από την υπηρεσία)
  3. Δημοτική Ενημερώτητα
  4. Κάτοψη του χώρου
  5. Δύο (2) φωτογραφίες του χώρου
  6. Δηλώσεις Δημοτικού Φόρου
 4. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε μισθωτή ή αδειούχο περιπτέρου, ψυγεία σε περίπτερα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ως εξής:
  1. ΑΦΜ
  2. Ταυτότητα
  3. Δημοτική Ενημερώτητα
  4. Χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου σε οπωροπωλεία και ανθοπωλεία. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ως εξής:
   1. Φωτοαντίγραφο Άδειας Λειτουργίας 
   2. Ταμειακή Απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης
   3. Βεβαίωση Δημοτικού Ταμείου περί μη οφειλής.

  Αρμόδιο Τμήμα

  εσοδα
  Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας - Τμήμα Εσόδων
  Ευσταθία Πετσίνη

  ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00πμ-13:00μμ

  2613610336 2613610256 2613610269
  Βότση 40, ισόγειο
  dpkliseis@patras.gr

  Δράσεις – έργο:

  Σας ενημερώνουμε ότι στην αρμοδιότητα του τμήματος Εσόδων ανήκει και η βεβαίωση προς είσπραξη (με οίκοθεν αλλά και με χρηματικούς καταλόγους μαζικά ή και μεμονωμένα)των διοικητικών προστίμων ΚΟΚ, η ακύρωση και η τυχόν επαναβεβαίωση ως προς το ορθό κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αλλά και αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία των λανθασμένων προστίμων ΚΟΚ, η έκδοση των νόμιμων αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα, σκαλωσιές κ.λ.π),η βεβαίωση προς είσπραξη (με οίκοθεν αλλά και με χρηματικούς καταλόγους μαζικά ή και μεμονωμένα)του τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, του τέλους εμπορίας υδάτων, του τέλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τέλους υπαίθριας διαφήμισης, του τέλους χρήσης δικαιώματος δικτύων ηλ/νων επικοινωνιών(οπτικές ίνες),της εισφοράς σε χρήμα καθώς και της μετατροπής της εισφοράς σε γη σε χρήμα καθώς και της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων επικειμένων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως , η παραχώρηση (απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας)τμημάτων αιγιαλού μετά την τήρηση των σχετικών νόμιμων διαδικασιών με την Κτηματική Υπηρεσία ,τέλους άρδευσης, τελών ελλιμενισμού, τέλους λαϊκών αγορών, τέλους λατομικών προϊόντων καθώς και άλλων επιμέρους κατηγοριών τελών(μαζικός αθλητισμός, παράβολο παιδικών σταθμών κ.λ.π)

   

  ΠΑΤΡΑ
  Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
  Ευδοκία Θανασά

  Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

  2610242643
  Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
  protodp@patras.gr

  Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

  Υποβολή αιτημάτων

  Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία