Αιτήσεις – δικαιολογητικά

 

Η χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, οικοδομικά υλικά, κάδο μπαζών, ψυγεία σε περίπτερα, οπωροπωλεία ανθοπωλεία κ.λ.π. δίδονται από την Διεύθυνση Προσόδων – Τμήμα Εσόδων, κατόπιν αιτήσεως, στην οδό Βότση 38- Πάτρα, τηλ. 2613- 610269, 2613-610256, Fax: 2613-610252

 

  • Αίτηση για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ, ΚΑΔOI)
  • Αίτηση για την χορήγηση άδειας χρήσεως κοινοχρήστου χώρου