Διατελέσαντες πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων

(Μετά την μεταπολίτευση)

Αντώνιος Φίλιας 1/10/1974 – 2/11/1974  

Ευστάθιος Παπαδόπουλος 2/11/1974 – 31/5/1975  

Ανδρέας Κακογιάννης 8/6/1975 – 26/1/1976, 12/7/1977 – 31/12/1977, 1/1/1980 – 31/12/1981, 1/1/1987 – 31/12/1992

Παύλος Μαρινάκης 27/1/1976 - 17/6/1977

Ανδρέας Καράβολας 1/1/1978 – 31/12/1978, 1/1/1982 – 31/12/1982

Παναγιώτης Σταθάτος 1/1/1979 – 31/12/1979, 1/1/1983 – 31/12/1984

Κωνσταντίνος Ταβαντζής 1/1/1985 – 15/10/1985,    

Παναγιώτης Κοσιώνης 15/10/1985 – 31/12/1986

Ευστάθιος Αθανασόπουλος – Σερέτης 1/1/1993 – 31/12/1994

Σπυρίδων Καραχάλιος 1/1/1995 – 31/12/1998

Θεόδωρος Γιοβάνης 1/1/1999 – 31/12/2002

Νικόλαος Τζανάκος 1/1/2003 – 31/12/2008

Αικατερίνη Κουμπουρλή 1/1/2009 – 31/12/2010

Δημήτριος Γιαννακόπουλος 1/1/2011 – 21/12/2011

Ακριβή Βαγενά – Σαμούρη 30/12/2011 – 4/4/2012

Κωνσταντίνος Μπουρδούλης 4/4/2012 - 31/8/2014

Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου Κατερίνα 1/9/2014 – 31/8/2019

Μελάς Παναγιώτης 1/9/2019 - 31/12/2023