Διάθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου Πατρέων και περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες.

 Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο δήμαρχο

Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων είναι εγκατεστημένες στην έδρα των Δημοτικών Ενοτήτων, εξυπηρετούν τις Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες της Ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

 

Α. Δημοτική Ενότητα Ρίου

Β. Δημοτική Ενότητα Μεσσάτιδας

Γ. Δημοτική Ενότητα Παραλίας

Δ. Δημοτική Ενότητα Βραχναιϊκων