ΚΟΡΔΑΣ
Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής, Αναπληρωτής Δημάρχου
Χρήστος Κορδάς
2613610371
Μαιζώνος 108, 1ος όροφος, 26221
antergon.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

α) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ).

β) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής.

γ) Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

δ) Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του. (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

ε) Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από  την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου 

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ

Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ

Read more
workstation

Διεύθυνση Έργων Υποδομής

Διεύθυνση Έργων Υποδομής

Read more