Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που να απευθύνεται στην Διεύθυνση Έργων Υποδομής - Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνικής Υποστήριξης. Συνημμένα στην σελίδα είναι η αίτηση, υπεύθυνη δήλωση και άλλες πληροφορίες που θα χρειαστείτε. 

 

 1. Αίτηση για χορήγηση άδειας τομής επί κοινοχρήστου χώρου για διέλευση υπογείων δικτύων. Τα απαραίτητα διακιολογητικά είναι:
  1. Τεχνική έκθεση - περιγραφή
  2. Οριζοντιογραφία (ή απόσπασμα χάρτη)
  3. Σκαρίφημα αποτύπωσης όδευσης τομής
  4. Φωτογραφίες (με ημερομηνίες και υπογραφή)
  5. Σχέδιο σήμανσης - ασφάλισης
  6. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα
  7. Υπεύθυνες Δηλώσεις

 

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Διεύθυνση Έργων Υποδομής - Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνικής Υποστήριξης 
Σταθόπουλος Παναγιώτης

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610330
Παντανάσσης 30, 4ος όροφος