ΚΑΤΣΑΚΟΥΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρίου
Ευάγγελος Κατσακούλης
2613602608
Αθηνών 6, Ρίο Τ.Κ. 26504
dhmriou@patras.gr

Αρμοδιότητες

1)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι

        εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Ρίου.

2)    Την υπογραφή  των αιτημάτων και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των δαπανών

        των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή των υπερωριών του      

        προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

 3)    Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

4)    Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 130662/29-12-2023 απόφαση Δημάρχου

Δημοτική Ενότητα Ρίου

Read more