Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος βάσει της Κ.Υ.Α 16228_2017

Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος βάσει της Κ.Υ.Α 16228_2017.

 

Περισσότερα

Αιτήσεις για άδειες πωλητών λαϊκής αγοράς, παραγωγού.

Αιτήσεις για άδειες πωλητών λαϊκής αγοράς, παραγωγού.

Περισσότερα