ΚΟΡΔΑΣ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Χρήστος Κορδάς
2613610383 2613610304
Μαιζώνος 147, 3ος όροφος, 26221
proedrosdspatron@gmail.com

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών, Πολιτικών Οργάνων ( Δημοτικού Συμβουλίου)

Read more
Δημαρχείο Πατρών
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών, Πολιτικών Οργάνων ( Δημοτικού Συμβουλίου)
Ξανθίππη Πατρώνη

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής : 2613 610346

Γραμματεία Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 2613 610215

2613610296 2613610346 2613610215
Μαιζώνος 147 , 3ος όροφος, 26221
epitropesdp@gmail.com