Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων που είναι σε ισχύ σήμερα, όπου παρουσιάζονται η δομή και οι αρμοδιότητες όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.