Σε ποιο πολεοδομικό τμήμα έχει χρεωθεί η αίτηση μου;

Ερώτηση προς Κεντρικό Πρωτόκολο του Δήμου ή Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης.

Περισσότερα

Υπάρχει απάντηση του αιτήματος μου;

Ερώτηση προς Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου ή Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης.

Περισσότερα

Πως μπορώ να βρω πληροφορίες για ζητήματα πολεοδομικά;

Περισσότερα

Βεβαίωση χρήση γης για ακίνητο εντός σχεδίου πόλεως

Περισσότερα

Βεβαίωση χρήση γης για ακίνητο εντός οικισμού

Περισσότερα

Βεβαίωση χρήση γης για ακίνητο εκτός Σχεδίου Πόλεως ή οικισμού

Περισσότερα

Αίτηση για σύνταξη διορθωτικών πράξεων

Περισσότερα

Αποζημίωση (συμπεφωνημένη) ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών

Περισσότερα

Προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου

Περισσότερα

Οικοδομικές Άδειες.

Οικοδομικές Άδειες, Προεγκρίσεις (εγγραφές, Βεβαιώσεις όρων Δόμησης), Αναθεωρήσεις αδειών, ενημερώσεις Αδειών, εγκρίσεις εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ).  Προς Τμήμα Αδειών Ελέγχου και Δόμησης

Περισσότερα

Χορήγηση αντιγράφων από το αρχείο

Ειδική αίτηση προς το Τμήμα Αδειών Ελέγχου και Δόμησης.

Περισσότερα

Έγγραφη βεβαίωση όρων Δόμησης

Περισσότερα

Βεβαιώσεις Αρτιότητας/ Οικοδομησιμότητας

Περισσότερα

Βεβαιώσεις χώρων στάθμευσης εκτός Σχεδίου Πόλεως

Περισσότερα

Έλεγχος Νομιμότητας (μόνο για επώνυμες καταγγελίες)

Περισσότερα

Συνδέσεις με δίκτυα (Τελική θεώρηση)

Περισσότερα

Συνδέσεις με δίκτυα (Εργοταξικό)

Περισσότερα

Συνδέσεις με δίκτυα ( σύμφωνα με την εγκύκλιο 61/1985 για τα κτίσματα προ του 1955)

Περισσότερα

Αίτηση χορήγησης αποκλειστικής θέσης ΑμεΑ

Περισσότερα

Χορήγηση Ακριβούς Ταχυδρομικής Δ/νσης Ακινήτου ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Περισσότερα

Άδεια τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων

Περισσότερα

Χορήγηση στοιχείων εφαρμογής ρυμοτομικών- οικοδομικών γραμμών του Σχεδίου Πόλεως (εφαρμογή ρυμοτομούμενου Σχεδίου)

Περισσότερα

Χορήγηση υψομετρικών μελετών (τελικής στάθμης υψομέτρου των οδών)

Περισσότερα

Αίτημα για χορήγηση ψηφιακών δεδομένων είτε ανήκουν σε open data

(οικοδομικά τετράγωνα, δρόμοι, διαγράμματα κλπ) είτε ανήκουν σε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία δίνονται κατόπιν σχετικής άδειας (θέσεις κάδων απορριμμάτων, δημοτικού φωτισμού κλπ). Προς Τμήμα Αρχείου και Γεωπληροφορικής (GIS)

Περισσότερα