Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, ιδρύθηκε το 1873 με σκοπό τη φιλοξενία και περίθαλψη των εγκαταλελειμμένων βρεφών και νηπίων, την αποκατάστασή τους, καθώς και την προστασία της μητέρας (έγγαμης και άγαμης). Κύρια μέριμνά του ήταν η προστασία, η ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των βρεφών και η κοινωνική αποκατάστασή τους. Αυτή επιτεύχθηκε κυρίως με υιοθεσίες και, όπου αυτό δεν ήταν εφικτό, με ανάδοχες οικογένειες Από το 1889 βρίσκεται επί της οδού Σωτηριάδου 6 όπου και ανοικοδομήθηκε το 1972.

Σκοπός

Το 1984 συστάθηκε Βρεφονηπιακός Σταθμός εντός του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών με σκοπό :
1) Η εισαγωγή και περίθαλψη βρεφών και νηπίων με σκοπό την κοινωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξή τους μέχρι την οριστική προσαρμογή τους σε ομαλό οικογενειακό περιβάλλον, ή την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάστασή τους.
2) Η προστασία της ανύπαντρης κυοφορούσας μητέρας
3) Η οργάνωση και λειτουργία βρεφικών και παιδικών σταθμών με σκοπό:
 Την καθημερινή απασχόληση βρεφών και νηπίων των εργαζομένων Γονιών στην περιοχή του Δήμου Πατρέων.
 Την πολύπλευρη νοητική, ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη βρεφών και νηπίων, σύμφωνα με τις επιστημονικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις και μεθόδους
 Την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και προβληματισμό των γονιών σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και σχέσεων με τα παιδιά τους

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών διοικείται από 11μελές Συμβούλιο με Πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο Πατρέων. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δημοτικού βρεφοκομείου στεγάζεται σε δύο κτίρια, ένα στη Σωτηριάδου 6 όπου είναι και η Διοίκηση και ένα παράρτημα στην Παπαδιαμαντοπούλου 17. Φιλοξενεί 120 βρέφη από 6 μηνών έως 2.5 ετών και 100 προνήπια από 2.5 ετών έως την υποχρεωτική εκπαίδευση . Στο χώρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου λειτουργούν 9 τμήματα βρεφικά και 4 προνηπιακά.

Εγγραφές πραγματοποιούνται τον Μάϊο με τη διαδικασία της μοριοδότησης και το καλοκαίρι μέσω ΕΣΠΑ.

Βρεφοκομείο
Δημοτικό Βρεφοκομείο -Διεύθυνση
Μαρία Τριπολιτσιώτη
2610279238 2610224772
Σωτηριάδου 6, ΤΚ 26225, Πάτρα
vrefokopatras@hotmail.com