Οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία για την ύπαρξη λακκούβας σε οδόστρωμα υποβάλλοντας αίτηση στην εφαρμογή του sense city

Σε περίπτωση που δεν υποστηρίζεται το αίτημά σας στην εφαρμογή, απευθύνεστε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων για να υποβάλετε εγγράφως το αίτημά σας. 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ: Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις τοπικές κοινότητες, αξιολογούνται και προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία για να ενταχθούν σε εργολαβίες

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ σε οδοστρώματα ή τεχνικά έργα (κατολισθήσεις, καθιζήσεις) Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας στην εφαρμογή του sense city. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το το τμήμα Οδοποιίας.

 

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

οδοποιια
Διεύθυνση Έργων Υποδομής - Τμήμα Οδοποιίας
Θεόδωρος Μπαρζός

Ωράριο Λειτουργίας :7:00-15:00

2613610259 2613610268
Παντανάσσης 30, 4ος όροφος
  • Μελετά και συντάσσει τις μελέτες κατασκευής και συντήρησης έργων οδοποιίας καθώς επίσης για τη σύνταξη των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών (γεωλογικών,γεωτεχνικών,τοπογραφικών κ.λ.π) καθώς και την έκδοση στοιχείων αδειοδοτήσεων.
  • Καταρτίζει μελέτες κατασκευών ,ανακαινίσεων επισκευής και διανοίξεων οδών, πεζοδρόμων, τεχνικών έργων, πεζοδρομίων που εκτελούνται με εργολαβίες και την έκδοση των σχετικών απαιτούμενων προς τούτο αδιεοδοτήσεων.
Document