Αιτήματα για εργασίες πρασίνου

όπως,

• κλάδεμα δένδρων

• φυτεύσεις δένδρων

• διαμορφώσεις θάμνων

• κοπή χόρτων, βάτων, καλαμιών

• κοπή προσβεβλημένων από το κόκκινο σκαθάρι φοινίκων

ευρισκομένων επί κοινοχρήστων ή δημοτικών χώρων, πλατειών, νησίδων κ.λ.π, υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου με αίτηση που θα απευθύνεται στο τμήμα Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

Αίτημα για απολυμάνσεις

όπως,

• καταπολέμηση τρωκτικών (μυοκτονία)

• καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας (κουνούπια, κατσαρίδες, ψύλλοι κ.λ.π.)

ευρισκομένων επί κοινοχρήστων χώρων και σχολικών κτιρίων, υποβάλλονται με αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται στο τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνουτης Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου

Αιτήσεις για καθαρισμούς χειμάρρων

υποβάλλονται με αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου που απευθύνεται στο τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου είτε μέσω email ή με χειρόγραφη αίτηση στα γραφεία.

 

Παρατήρηση: Η αίτηση για κάθε αίτημα θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αιτούντα τη διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του καθώς και το θέμα και τη διεύθυνση του χώρου στον οποίο ζητείται η παρέμβαση.

 

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πρασινο
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου
Παναγιώτης Κωστόπουλος

Ωράριο Λειτουργίας:07:00-13:30

e-mail : dperivallon@gmail.com

2610317940 fax 2610339510
Πάτρα, Δαμίρη και Αροανίων, Τ.Κ. 26335, ισόγειο
fytoriodimou@hotmail.com

Δράσεις – έργο

Το Τμήμα Πρασίνου έχει ως κύρια αρμοδιότητα τη συντήρηση και φύτευση των πλατειών , αλσυλλίων, νησίδων και δενδροστοιχιών, τη φύτευση δέντρων , θάμνων και τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης. Επίσης , συντηρεί και επισκευάζει τα δίκτυα άρδευσης του πρασίνου της πόλης. Σε συνεργασία με άλλες τμήματα το Δήμου κατασκευάζει και επιμελείται τον άνθινο διάκοσμο των εκδηλώσεων του Δήμου ( φάτνη, Πρωτομαγιά κλπ ).

Σχεδιάζει και υλοποιεί φυτεύσεις για ανάπτυξη του πρασίνου στους κήπους των δημοτικών κτιρίων και σχολείων. Οι εργαζόμενοι του τμήματος ενημερώνονται για τις νέες μεθόδους καλλιεργειών και φυτοπροστασίας και διαμορφώνουν κατάλληλα προγράμματα για την προστασία των δέντρων και των φυτών από εχθρούς και ασθένειες και παράλληλα προάγουν την ενημέρωση και την εφαρμογή καλλιεργητικών προγραμμάτων.

Τέλος, εξετάζει τα αιτήματα για κοπές δέντρων πάντα με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη και λαμβάνοντας υπόψη τις συμβουλές και οδηγίες συναρμόδιων υπηρεσιών ( Δασαρχείο , ΠΔΕ κλπ ).

Τμήμα Μελέτων Έργων Πρασίνου
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Μελετών Έργων & Πρασίνου
Βασίλειος Κάντζαρης

Ωράριο Λειτουργίας : 07:00-15:00

2610226893 2610329067 2610329069
Πάτρα, ακτή Δημαίων 50, 1ος Όροφος
vkantzaris@patras.gr

Δράσεις - Έργο

Το Τμήμα Μελετών –Έργων Πρασίνου είναι ένα από τα τέσσερα τμήματα που υπάγονται στη Δ/νση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης και διάδοσης του πρασίνου στην πόλη έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη Φυτοτεχνικών Μελετών
 • Σύνταξη Μελετών για Εργασίες Πρασίνου & Επίβλεψη Εφαρμογής τους
 • Σύνταξη Τεχνικών Εκθέσεων
 • Εφαρμογή Μυοκτονίας & Απεντόμωσης
 • Εφαρμογή Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών
Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Χρήστος Κωτσόπουλος

Ωράριο Λειτουργίας:07:00-15:00

2610450336 2610429134 2610339360 2610329071
ΧΥΤΑ Ξερόλακα & Ακτή Δυμαίων 50, 1ος όροφος
hristoskotsop@yahoo.gr

Δράσεις - Έργο

Το τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι υπεύθυνο για την προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, στην περιοχή του Δήμου. Με γνώμονα την εξασφάλιση ενός βιώσιμου περιβάλλοντος, υλοποιεί πλήθος δράσεων, με κύριες προτεραιότητες την Ανακύκλωση και Οικιακή Κομποστοποίηση, την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Πληροφόρηση και την Διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων για το περιβάλλον. Το τμήμα είναι επίσης υπεύθυνο για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.

Ειδικότερα το Τμήμα Περιβάλλοντος & Ενέργειας  ασχολείται με τα κάτωθι αντικείμενα :

 • Επίβλεψη λειτουργίας ΦΟΔΣΑ
 • Ανακύκλωση  και  οικιακή  κομποστοποίηση
 • Διαχείριση ευρωπαϊκών έργων για το περιβάλλον
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση
 • Περιβαλλοντική δανειοδότηση έργων & δραστηριοτήτων
 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Ναυαγοσωστική κάλυψη
 • Αδειοδότηση σημείων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές), άδειες χρήσης και εκτέλεσης