Αιτήματα για καθαρισμό ιδιωτικών χώρων

όπως,

• κλάδεμα δένδρων ευρισκομένων επί ιδιωτικών χώρων κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου)

• κοπή χόρτων, βάτων, καλαμιών ευρισκομένων επί ιδιωτικών χώρων κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου – 31η Οκτωβρίου)

υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής Sense City και στο Πρωτόκολλο του Δήμου με αίτηση που θα απευθύνεται προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Αιτήματα αποκατάστασης ζημιών λόγω Φυσικής – Τεχνολογικής Καταστροφής

όπως,

• Κατολισθήσεις

• επικινδυνότητα κατασκευών μετά από Φυσική – Τεχνολογική Καταστροφή

ευρισκομένων επί Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων αρμοδιότητας Δήμου Πατρέων, υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής Sense City και στο Πρωτόκολλο του Δήμου με αίτηση που θα απευθύνεται προς το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Πολιτική Προστασία
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Ωράριο Λειτουργίας 7:00-15:00

Ωράριο Εξυπηρέτησης Πολιτών 8:00- 14:00

2610339452
Βότση 27, Πάτρα Τ.Κ.: 26 221
pol_prostasia@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων των. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», ν.3013/2002 (ΦΕΚ:102/Α/1.5.2002) «Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου και τη σύσταση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Πατρέων.
  • Προβαίνει στο σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνων και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής των (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ.).
  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  που αφορούν θέματα Πολιτικής Προστασίας
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

 

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία