Ιστορία της Πάτρας

Η πόλη της Πάτρας έχει σπουδαία και μακραίωνη ιστορία τεσσάρων χιλιάδων ετών. Kατοικήθηκε από τα προϊστορικά χρόνια και αποτέλεσε σημαντικό κέντρο της μυκηναϊκής εποχής. Στην αρχαιότητα υπήρξε μέλος της Αχαϊκής Συμπολιτείας. Στα Ρωμαϊκά χρόνια γνώρισε μεγάλη άνθηση. Στη Βυζαντινή εποχή ήταν πόλη που άνθισε το εμπόριο. Κατακτήθηκε από Λατίνους, Ενετούς, Φράγκους, Βυζαντινούς και Τούρκους. Ήταν παρούσα στην Ελληνική επανάσταση του 1821. Τον 19ο αιώνα υπήρξε σπουδαίο εξαγωγικό λιμάνι. Στον 20ό και 21ο αιώνα αναπτύχθηκε ως εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο και είναι σημαντικότερος οικονομικός πόλος της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.

Ίδρυση έως την Επανάσταση του 1821
19ος αιώνας
20ος αιώνας
21ος αιώνας