Οι αιτήσεις για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένου οχήματος από κοινόχρηστο χώρο υποβάλλονται τηλεφωνικώς στο 2613 610 297. Αρμόδιο είναι το Τμήμα Ελέγχου, Παντανάσσης 30.