Διαδικασία

Το Τμήμα Κοιμητηρίων δέχεται αιτήματα από τους δημότες μόνο στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου είτε με email ή με χειρόγραφη αίτηση στα γραφεία. Για κάθε ενέργεια τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

  • αίτηση δημοτών,
  • ταυτότητα,
  • Α.Φ.Μ

Ο δημότης μπορεί να αιτηθεί σχετικά με παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, την παραχώρηση οικογενειακών τάφων, την φύλαξη Κοιμητηρίων, τον καθαρισμό των χώρων των Κοιμητηρίων καθώς και το κλάδεμα δέντρων και κοπή χόρτων.  

Επίσης εκδίδονται έγγραφα μεταφοράς οστών, συμβόλαια παραχώρησης οικογενειακών τάφων, ταφών σε οικογενειακούς τάφους και σε κοινοτάφια κ.α.

 

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

Τμήμα Κοιμητηρίων
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου - Τμήμα Κοιμητηρίων
Αγγελική Αγγελοπούλου

Ωράριο Λειτουργίας:07:00- 15.00

e-mailΤμήματος Κοιμητηρίων: bkoimitirio@gmail.com & a.koimitirio@gmail.com

2610422089 2610521020 FAX: 2610- 523512
Πάτρα, Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο Πανεπιστημίου 141 και Β ’ Δημοτικό Κοιμητήριο Μεγάλου Σπηλαίου Λεύκα
a.koimitirio@gmail.com

Το τμήμα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων Α΄, Β και  Σουλίου. Ειδικότερα ασχολείται με τις Ταφές , Ανακομιδές, μνημόσυνα, καθαρισμός χώρων, ηλεκτρονική μηχανοργάνωση των Κοιμητηρίων κ.α.