Διαδικασία

Ο Δημότης κάνει σχετική αίτηση στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, με τα προσωπικά του στοιχεία, και αναφέρει τα ακριβή δεδομένα που επιθυμεί καθώς
και για τον σκοπό τον οποίο τα θέλει.
Το τμήμα αφού παραλάβει και επεξεργαστεί την αίτηση, ενημερώνει τηλεφωνικά τον δημότη ότι τα δεδομένα είναι διαθέσιμα.
Ο δημότης είτε έρχεται στην υπηρεσία και παραλαμβάνει αυτοπροσώπως με δικό του μέσο αποθήκευσης (usb stick, φορητό σκληρό, κλπ) είτε αποστέλλονται μέσω
email.

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Αστέρω Λώλα

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

γεωπληροφορικη
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Αρχείου και Γεωπληροφορικής (GIS)
Στέλιος Σταματίου-Κώνστας

Ωράριο Λειτουργίας: 7:00-15:00

2613610263
Μαιζώνος 108
dp-poleo@otenet.gr

Δράσεις-Έργο:

Το τμήμα Αρχείου και Γεωπληροφορικής είναι αρμόδιο για:

  • Είναι αρμόδιο για την Ανάπτυξη και την Λειτουργία του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος GIS του Δήμου συνολικά, δηλαδή για την Υποστήριξη του Συστήματος GIS, την Ανάπτυξη Εφαρμογών, την Διαχείριση των Βάσεων Γεωχωρικών Δεδομένων, την Υποστήριξη των Χρηστών του Συστήματος, την Συλλογή Γεωδεδομένων και την Παραγωγή Προϊόντων και Υπηρεσιών GIS. 
  • Ασχολείται με το σχεδίασμά και τη λειτουργική ανάπτυξη του Συστήματος GIS
  • Είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ψηφιοποίησης των διαθέσιμων εντύπων Γεωχωρικών Δεδομένων
  • Έχει αρμοδιότητες ανάπτυξης και διαχείρισης ενημερωμένης κεντρικής βάσης όλων των ψηφιακών Γεωχωρικών δεδομένων και πληροφοριών που διαθέτει η Διεύθυνση αλλά και ο Δήμος συνολικά, υποστηρίζει την ηλεκτρονική διάθεση των Γεωχωρικών δεδομένων μέσω κατάλληλης γεωπύλης .

Υπάλληλοι:

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ- ΚΩΝΣΤΑ ΣΤΕΛΙΟΣ (Προϊστάμενος)

2613 610 263 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ