Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης του Δ. Πατρέων, και θα έχει τα παρακάτω συνημμένα :

 • Συμβόλαια
 • Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη
 • Φωτογραφίες Κτίσματος
ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια5
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Αδειών Ελέγχου και Δόμησης
Χρήστος Φαλλιέρος

Ωράριο Εξυπηρέτησης :7:00-15:00

2613610110 2613610101 2613610103 2613610104 2613610112 2613610116
Παντανάσσης 28
chris.fallieros@patras.gr

Δράσεις-Έργο:

 • Το τμήμα Αδειών και Ελέγχου Δόμησης είναι αρμόδιο για :
 • Χορηγεί την έγκρισης δόμησης, μετά από έλεγχο της αρτιότητας της ιδιοκτησίας και της τήρησης των γενικών πολεοδομικών διατάξεων, που αποτελεί το πρώτο υποχρεωτικό στάδιο για την έκδοση άδειας δόμησης.
 • Χορηγεί την άδεια δόμησης μετά από έλεγχο της πληρότητας του φακέλου και των αποδεικτικών της καταβολής των εισφορών και κρατήσεων.
 • Ελέγχει την αρτιότητα και οικοδομησιμότητα των οικοπέδων για τα οποία αιτείται η χορήγηση «Άδειας Δόμησης»
 • Χορηγεί βεβαιώσεις αρτιότητας - οικοδομησιμότητας οικοπέδων εντός και εκτός σχεδίων πόλεως και οικισμών
 • Αναθεωρεί και ενημερώνει τις άδειες δόμησης
 • Εκδίδει Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
 • Θεωρεί τις άδειες δόμησης για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας
 • Επιβάλει πρόστιμα και κυρώσεις σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών, σύμφωνα με πόρισμα Ελεγκτή Δόμησης
 • Ενημερώνει και διατηρεί στο Γενικό αρχείο της Διεύθυνσης τους φακέλους Αδειών Δόμησης (π,χ. οικοδομικές άδειες, αυθαίρετα, ηλεκτροδοτήσεις, χώροι κύριας χρήσης) , οι οποίοι μπορούν να αναζητηθούν κατόπιν σχετικής αιτήσεως .

Υπάλληλοι:

Χρήστος Φαλλιέρος (Προϊστάμενος) 2613 610110
Σεραφείμ Σακελλαρόπουλος 2613 610104
Θεοδώρα Παπαδοπούλου 2613 610103
Κωνσταντίνα Τρίτση - Γερμενή, Γεωργία Μπαρδούτσου, Γκολφίνος Φιλιππόπουλος 2613 610101
Γενοβέφα Αντονέλλου 2613 610112
Ελένη Μενούνου 2613 610111
Άντζελα Σπυροπούλου 2613 610110
Αλέκα Κατσαΐτη, Βασιλική Αναγνωστοπούλου, Ελένη Συροπούλου 2610 273817
Χάρης Κακολύρης, Ιωάννης Σταθόπουλος (Αρχείο Λιμάνι) 2610 623 874