Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού με τα παρακάτω στοιχεία :

 • Αναφορά στον αριθμό του οικοδομικού Τετραγώνου ή τους τέσσερις (4) δρόμους από τους οποίους περικλείεται το ακίνητο.
 • Αναφορά στην οδό, στην οποία έχει πρόσοψη το ακίνητο.
 • Αναφορά στην δραστηριότητα την οποία καλείται να εξυπηρετήσει το ακίνητο.
ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Αστέρω Λώλα

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια2
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Ευφροσύνη Πολίτου

(Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00)

2613610262 2613610325
Μαιζώνος 108 (Ισόγειο)
dp-poleo@otenet.gr

Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00

Δράσεις-Έργο:

Το τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για :

 • Ελέγχει και βεβαιώνει τις κατά περίπτωση προβλεπόμενες - επιτρεπόμενες χρήσεις γης οικοπέδων και γηπέδων.

 • Μεριμνά σε θέματα σχετικά με τις οριοθετήσεις των οικισμών (π.χ. διευκρινίσεις ορίων, κ.λπ.) των Π.Δ. 138/81 και 1985

 • Μεριμνά για την προώθηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού δημοτικών οδών εκτός σχεδίου ως κύριων ή μοναδικών

 • Επιλαμβάνεται της τήρησης της διαδικασίας αναγνώρισης οδών εντός σχεδίου πόλεως προϋφιστάμενων του 1923. 

 • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων των άρσεων των απαλλοτριώσεων σε κοινοχρήστους χώρους

 • Μεριμνά για την τήρηση της διαδικασίας οριοθέτησης των υδατορρεμάτων

 

Υπάλληλοι

Ευφροσύνη Πολίτου, Ανδρομάχη Καράμπελα - 2613 610262

Μαρία Πήττα, Ιωάννης Παπαχώρης - 2613 610325