Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Τοπογραφικών Εφραμογών, με τα πλήρη στοιχεία του.
Εάν υπάρχουν στο Αρχείο, χορηγούνται είτε μέσω email είτε παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως ( δηλώνεται στην αίτηση ο τρόπος παραλαβής).
Εάν δεν υπάρχουν ή απαιτείται επικαιροποίηση/ διευκρίνιση των στοιχείων που δόθηκαν, συντάσσεται νέο διάγραμμα εφαρμογής (Δ.Ε.) είτε από την υπηρεσία ή σε συνεργασία με ιδιώτη μηχανικό και θεωρείται από την υπηρεσία.

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Αστέρω Λώλα

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

τοπ
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Τοπογραφικών Εφραμογών
Κωνσταντίνος Καραντζιάς

Ωράριο Λειτουργίας: 7:00-15:00

2613610266 2613610279
Παντανάσσης 30
dp-poleo@otenet.gr

Δράσεις-Έργο:

 

Το Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για:

  • Επιλαμβάνεται του ελέγχου και της σύνταξης Διαγραμμάτων Εφαρμογής και Τεχνικών Εκθέσεων καθορισμού Ρυμοτομίας
  • Επιλαμβάνεται του ελέγχου και της σύνταξης υψομετρικών διαγραμμάτων και του καθορισμός της ερυθρός των οδών
  • Επιλαμβάνεται και ελέγχει εφαρμοσθείσες επί τόπου ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές. 
  • Επιμελείται της τοπογραφικής αποτύπωσης της δημοτικής περιουσίας και των κληροδοτημάτων. 

Υπάλληλοι:

Κωνσταντίνος Καραντζιάς (Προϊστάμενος), Ελένη Μάνου 2613 610 266

Γεώργιος Σίψας, Γιάννης Μαντζουράνης 2613 610 279