Διαδικασία

Ο δημότης θα πρέπει ν κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου με τα πλήρη στοιχεία του.
Εάν υπάρχουν στο Αρχείο, χορηγούνται είτε μέσω email είτε παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως ( δηλώνεται στην αίτηση ο τρόπος παραλαβής)

Εάν δεν υπάρχον ή απαιτείται επικαιροποίηση/ διευκρίνιση των στοιχείων που δόθηκαν, συντάσσεται νέο διάγραμμα εφαρμογής (Δ.Ε.) είτε από την υπηρεσία ή σε συνεργασία με ιδιώτη μηχανικό και θεωρείται από την υπηρεσία.

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

τοπ
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Τοπογραφικών Εφραμογών
Κωνσταντίνος Καραντζιάς

Ωράριο Λειτουργίας: 7:00-15:00

2613610266 2613610279
Παντανάσσης 30
dp-poleo@otenet.gr

Δράσεις-Έργο:

 

Το Τμήμα Τοπογραφικών Εφαρμογών είναι αρμόδιο για:

  • Επιλαμβάνεται του ελέγχου και της σύνταξης Διαγραμμάτων Εφαρμογής και Τεχνικών Εκθέσεων καθορισμού Ρυμοτομίας
  • Επιλαμβάνεται του ελέγχου και της σύνταξης υψομετρικών διαγραμμάτων και του καθορισμός της ερυθρός των οδών
  • Επιλαμβάνεται και ελέγχει εφαρμοσθείσες επί τόπου ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές. 
  • Επιμελείται της τοπογραφικής αποτύπωσης της δημοτικής περιουσίας και των κληροδοτημάτων. 

Υπάλληλοι:

Κωνσταντίνος Καραντζιάς (Προϊστάμενος), Ελένη Μάνου 2613 610 266

Γεώργιος Σίψας, Γιάννης Μαντζουράνης 2613 610 279