ληξιαρχειο
Δημοτική Ενότητα Ρίου - Ληξιαρχείο
Σπυρίδων Σταθόπουλος

Φαξ 2610990978

2613602612 2613602607
Αθηνών 6, Ρίον Τ.Κ. 26504
lhx_rio@patras.gr