ληξιαρχειο
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάσταση - Τμήμα Ληξιαρχείου
Δήμητρα Κωνσταντινίδου

Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00

Φαξ 2613 610313

2613610229 2613610230
Παντανάσσης 30, Ισόγειο, Πάτρα
lixiarx@patras.gr

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα ληξιαρχεία και τις ληξιαρχικές πράξεις.