πολεοδομια
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
Κωνσταντίνος Καραντζιάς

Ωράριο Λειτουργίας: 7:00-15:00

 

 

2613602260 2613602261
Μαιζώνος 108
dp-poleo@otenet.gr

Το γραφείο είναι αρμόδιο για τις παρακάτω λειτουργίες:

  1. Εύρεση της πορείας αίτησης προς την Δ/νση με βάση τον Αριθμό Πρωτοκόλλου
  2. Παραλαμβάνει και αρχειοθετεί την Αλληλογραφία και τα Φαξ της Δ/νσης
  3. Πληροφορίες σχετικές με τα Τμήματα της Δ/νσης

Στο τηλέφωνο 2613 610261 είναι οι υπάλληλοι Ρούλα Ζαρουχλίώτη, Μαρία Καραγρηγόρη, Ιωάννης Μηλιτσόπουλος.

 

γραμματεια
Γραφείο Γραμματειακής υποστήριξης
(Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00, Τηλ:2613 610 261)
πολεοδομια2
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Ευφροσύνη Πολίτου
πολεοδομια3
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Παναγιώτης Μανιάκης
πολεοδομια5
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Αδειών Ελέγχου και Δόμησης
Χρήστος Φαλλιέρος
πολεοδομια10
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
Ζωή Κατσακιώρη
τοπ
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Τοπογραφικών Εφραμογών
Κωνσταντίνος Καραντζιάς
γεωπληροφορικη
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Αρχείου και Γεωπληροφορικής (GIS)
Στέλιος Σταματίου-Κώνστας
ΑΡΧΕΙΟ
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Αρχείο πρώην Πολεοδομίας