πολεοδομια
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης
Σταμόπουλος Βασίλης (Ωράριο Λειτουργίας: 7:00-15:00 ,Τηλ:2613 610260-1)
2613 610260 2613 610261
Μαιζώνος 108
p-poleo@otenet.gr