Οικονομικών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θεοδωρόπουλος Χαράλαμπος
2613 610240 2613 610258
Μαιζώνος 147 (2ος Όροφος)
doikon@patras.gr

Ωράριο Λειτουργίας Εξυπηρέτησης  Δημότη: 08:00-14.00

 

Δράσεις – έργο

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών, του διπλογραφικού συστήματος και της χρηματοοικονομικής λειτουργίας του δήμου.

 Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου και την αποθήκευσή τους .

Επιπλέον εποπτεύει και συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες κατάρτισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού,  αναπροσαρμογής των ανταποδοτικών τελών,  ελέγχου και εκκαθάρισης των δαπανών του Δήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό

Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

doikon@patras.gr

τηλ.: 2613 610240

fax:  2613 610314

Τμήμα Λογιστηρίου

logistirio@patras.gr

Τηλ. 2613 610204

 

Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών

dapanes@patras.gr

τηλ.: 2613 610303,  2613 610328 &  2613 610241

Τμήμα Μισθοδοσίας

mistho.patra@gmail.com

 τηλ.: 2613 610225

 

Τμήμα Ταμείου(Βότση 40, ισόγειο)

 tamdp@patras.gr

 2613 610245 & 2613 610299

 

Τμήμα Προμηθειών & Δημοπρασιών

prom@patras.gr

τηλ. :2613 610243-44 &  2613 610249

fax: 2613 610258

 

Τμήμα Διαχείρισης Υλικού (Αγ.Διονυσίου 12)

apothiki@patras.gr

 τηλ. 2610 610298  & 2610 461757

fax : 2610 424676