ληξιαρχειο
Τμήμα Ληξιαρχείου
Κωνσταντινίδου Δήμητρα (Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00, Τηλ:2613610229,610230)

Ωράριο Εξυπηρέτησης 7:00-15:00

2613610229 2613610230
Παντανάσσης 30,Ισόγειο
lixiarx@patras.gr