Ασπράγκαθος Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού
Νικόλαος Ασπράγκαθος
2613610362
Μαιζώνος 108, 1ος όροφος, 26221
antenvironment.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

  • Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
  • Η εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και το Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου.
  • Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
  • Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.
  • Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).
  • Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου 

Δνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Περισσότερα

Διεύθυνση Καθαριότητας–Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Διεύθυνση Καθαριότητας–Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού   

Περισσότερα

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου

Περισσότερα