προγραματισμος
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Παναγιώτης Παπαευθυμίου

Ωράριο  Λειτουργίας: 08:00 – 14:00, 

 panpapef@patras.gr

2613610102
Παντανάσσης 28,26221 3ος όροφος
programmatismos@patras.gr

Δράσεις – έργο

Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμου Παρακολούθηση Απόδοσης Υπηρεσιών (Περιοδικοί Στόχοι) Εσωτερικά Οργανωτικά Συστήματα (ΟΕΥ, Κανονισμοί)