προγραματισμος
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
Παπαευθυμίου Παναγιώτης (Ωράριο Λειτουργίας: 08:00 – 14:00, 2613610113-4)

Ωράριο  Λειτουργίας: 08:00 – 14:00, 

2613610113
Παντανάσσης 28,26221
programmatismos@patras.gr

Δράσεις – έργο

Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμου Παρακολούθηση Απόδοσης Υπηρεσιών (Περιοδικοί Στόχοι) Εσωτερικά Οργανωτικά Συστήματα (ΟΕΥ, Κανονισμοί)