ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Πατρέων

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πατρέων, με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Η απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: