Πλέσσας Διονύσιος
Aντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας, Αναπληρωτής Δημάρχου
Διονύσης Πλέσσας
2613610391 2613610392
Μαιζώνος 147, 1οςόροφος
antoikonomikon@gmail.com

Αρμοδιότητες

α) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

β) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

γ) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και  Δημοτικής Περιουσίας, εξαιρουμένου του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας.

δ) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας.

ε) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών.

στ) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών Συμβούλων.

ζ) Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

θ) Η υπογραφή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων:

1. Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης αδείας λειτουργίας.

2 . Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

3 Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

4. Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6. Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα.

7) Η υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων και των εκθέσεων δαπανών για τη μισθοδοσία –αποδοχές (υπερωρίες, επιδόματα κλπ): του Τακτικού-Δημοσίου Δικαίου προσωπικού του Δήμου Πατρέων, των επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου εργαζομένων στο Δήμο, του εκτάκτου προσωπικού, των ασκούντων πρακτική άσκηση τελειοφοίτων των ΑΕΙ- ΤΕΙ, του ΟΑΕΔ, των Νομικών Συμβούλων καθώς και των Ειδικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων.

8) Η συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, τα οποία έχουν εκκαθαρισθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

9) Ο έλεγχος του προσωπικού, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (απουσίες, υπερωρίες, άδειες, εξαιρέσιμα, εντολές μετακίνησης προσωπικού εντός και εκτός έδρας, ρεπό κλπ) που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του.

10) Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου 

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Read more

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Read more

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Read more

Γραφείο Νομικών Συμβούλων

Γραφείο Νομικών Συμβούλων

Read more

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας

Read more

Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Read more