ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ

Ωφελούμενοι από τις «Δομές Αστέγων του Δήμου Πατρέων -Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και Υπνωτήριο», με στελέχη και εργαζόμενους των Δομών, γνώρισαν, τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής, που διοργάνωσε στο χώρο της πρώην Ιχθυόσκαλας, ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου.

Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την επίσκεψη αυτή, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για εξαιρετική εμπειρία, καθώς θαύμασαν τις δημιουργίες των γλυπτών, ζήτησαν και πήραν βασικές πληροφορίες για τις τεχνικές, τις πηγές έμπνευσης των δημιουργών και την πορεία τους στο χώρο της τέχνης, ενώ ξεναγήθηκαν και στον περιβάλλοντα χώρο της «Ιχθυόσκαλας».

Επισκέψεις και δραστηριότητες αυτού του τύπου, αν και φαινομενικά «απλές», για κάποιους ανθρώπους συμβαίνουν πρώτη φορά στη ζωή τους κι αποκτούν ιδιαίτερη αξία γι΄ αυτούς - προσδίδουν θετικό πνεύμα στη στάση τους για τη διαχείριση προσωπικών θεμάτων και συμβάλουν στην προσπάθειά τους για ένταξη ή επανένταξη στον κοινωνικό ιστό.

 

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, φορέας λειτουργίας των Δομών Αστέγων Δήμου Πατρέων - Υπνωτήριο και Ανοικτό Κέντρο Ημέρας, σχεδιάζει σειρά ανάλογων δράσεων, με απώτερο στόχο να γίνει αποδοχή του "αστέγου" από την ευρύτερη κοινότητα.

 

Οι Δομές Αστέγων Δήμου Πατρέων - Υπνωτήριο και Ανοικτό Κέντρο Ημέρας υλοποιούνται από τον ΚΟΔΗΠ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων» και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ, ΕΣΠΑ 2014-2020.