Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Πολιτικών Οργάνων
Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Πολιτικών Οργάνων
Ξανθίππη Πατρώνη (Ωράριο Λειτουργίας :08.00 – 16.00,Τηλ:2613 610296)

Ωράριο Λειτουργίας :08.00 – 16.00

Άλλα τηλέφωνα επικοινωνίας :2613 610346

Μαιζώνος 147 (3ος όροφος)
epitropesdp@gmail.com

Δράσεις – έργο:

Διοικητική Υποστήριξη Συλλογικών Πολιτικών Οργάνων και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πιστοποιητικά που εκδίδονται από το Τμήμα: 

Εκδίδονται αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων, πρακτικά συνεδριάσεων βεβαιώσεις θητείας αιρετών