νομικων συμβουλων
Τμήμα Γραμματείας Και Διοικητικής Υποστήριξης Νομικών Συμβούλων
Ελένη Αννίνου (Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00, Τηλ:2613-610 212 )

Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00

2613-610 212 2613-610 213
Μαιζώνος 147 (2ος όροφος)
nomiki@patras.gr

Δράσεις – έργο

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων το Τμήμα παρέχει γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στο Γραφείο Νομικών Συμβούλων που ανήκει στις υπηρεσίες Δημάρχου.  Μεριμνά για την επικοινωνία με τις  αρμόδιες, κατά περίπτωση,  υπηρεσίες για τη συλλογή στοιχείων στα πλαίσια κατάρτισης φακέλων δικαστικών υποθέσεων κατόπιν εντολής του αρμόδιου δικηγόρου. Τηρεί φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των δικαστικών υποθέσεων. Φροντίζει για την επίδοση δικογράφων εντός των οριζομένων προθεσμιών.

Υποβολή αιτημάτων

Η επικοινωνία των δημοτών για υποθέσεις που έχουν με το Δήμο γίνεται είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα του Τμήματος (2613-610 212, 213) είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (nomiki@patras.gr).