εσοδα
Τμήμα Εσόδων, Διεύθυνση προσόδων
Έφη Πετσίνη (Ωράριο Λειτουργίας:7:00-13:00, Τηλ:2613 610336)

Ωράριο Λειτουργίας:7:00-13:00

2613-610336 2613-610256 2613-610269
Βότση 38 (Ισόγειο)
dpkliseis@patras.gr

Δράσεις – έργο:

Σας ενημερώνουμε ότι στην αρμοδιότητα του τμήματος Εσόδων ανήκει και η βεβαίωση προς είσπραξη (με οίκοθεν αλλά και με χρηματικούς καταλόγους μαζικά ή και μεμονωμένα)των διοικητικών προστίμων ΚΟΚ, η ακύρωση και η τυχόν επαναβεβαίωση ως προς το ορθό κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερόμενων αλλά και αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία των λανθασμένων προστίμων ΚΟΚ, η έκδοση των νόμιμων αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα, σκαλωσιές κ.λ.π),η βεβαίωση προς είσπραξη (με οίκοθεν αλλά και με χρηματικούς καταλόγους μαζικά ή και μεμονωμένα)του τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, του τέλους εμπορίας υδάτων, του τέλους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, του τέλους υπαίθριας διαφήμισης, του τέλους χρήσης δικαιώματος δικτύων ηλ/νων επικοινωνιών(οπτικές ίνες),της εισφοράς σε χρήμα καθώς και της μετατροπής της εισφοράς σε γη σε χρήμα καθώς και της αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων επικειμένων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλεως , η παραχώρηση (απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας)τμημάτων αιγιαλού μετά την τήρηση των σχετικών νόμιμων διαδικασιών με την Κτηματική Υπηρεσία ,τέλους άρδευσης, τελών ελλιμενισμού, τέλους λαϊκών αγορών, τέλους λατομικών προϊόντων καθώς και άλλων επιμέρους κατηγοριών τελών(μαζικός αθλητισμός, παράβολο παιδικών σταθμών κ.λ.π)

 

 

Αιτήσεις:

1)Αίτηση κατάληψης οδοστρώματος ή πεζοδρομίου για τοποθέτηση σκαλωσιάς ,γερανού ή κάδου μπάζων 

 2) Αίτηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (πλατεία ή πεζοδρόμιο) για τοποθέτηση σκαλωσιάς ,γερανού ή κάδου μπάζων 

 3)Αίτηση χορήγησης αδείας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων

4)Αίτηση χορήγησης αδείας κοινοχρήστου χώρου σε μισθωτό ή αδειούχο περιπτέρου 

5)Αίτηση χορήγησης αδείας κοινοχρήστου χώρου σε οπωροπωλεία και ανθοπωλεία 

6) Αίτηση για καταβολή τέλους υπαίθριας διαφήμισης

7)Δήλωση ακαθάριστων εσόδων για την επιβολή τέλους  0,5% ή  5%