Δημοτικές Ενότητες
Τμήμα διοικητικής υποστήριξης δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων
Ζωγράφος Δημήτρης (Ωράριο Λειτουργίας: 8:00-14:00,Τηλ: 2610438466)

Ωράριο Λειτουργίας: 8:00-14:00

2610438466

Ωράριο Λειτουργίας εξυπηρέτησης δημότη: 8:00-14:00

Δράσεις – έργο

Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων παρέχει κάθε είδους διοικητική υποστήριξη στις Κοινότητες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων που συνθέτουν τον Δήμο Πατρέων.

Οι κοινότητες παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων υπάγονται κατά βάση, οι Κοινότητες της  Δημοτικής Ενότητας Πάτρας δηλαδή,

Κοινότητα Αρκτικού Τομέα ( 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα)

Κοινότητα Νότιου Τομέα ( 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα)

Κοινότητα Ανατολικού Τομέα ( 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα)

Κοινότητα Κεντρικού Τομέα ( 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα)

Κοινότητα Σουλίου

Κοινότητα Μοίρα

Κοινότητα Ελικίστρας

Στοιχεία επικοινωνίας με το κοινό

Κοινότητες  Τηλέφωνο  Φαξ   Email  Διεύθυνση (οδός ,όροφος)

1) Κοινότητα Αρκτικού Τομέα (1ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων)  συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μπάλα, Σκιόεσσα και Χάραδρος.

2610 430984

2610 454928

Πλ. Εργατικών κατοικιών Ν. Δρόμου αρ. 4

arktikos_tomeas@yahoo.gr

2) Κοινότητα Νοτίου Τομέα (2ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων)

2610 331663

2610 334073

Εργαικές κατοικίες Ταραμπούρας – Φιλίππου Ολυμπιάδος 1

notiopatras@yahoo.gr

3) Κοινότητα Ανατολικού Τομέα (3ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων)

2610 225031

2610 625471

Εγλυκάδος 98

anatolikodiamerisma@gmail.com

4) Κοινότητα Κεντρικού Τομέα (4ου Διαμερίσματος Δήμου Πατρέων)

2610 438466

2610 438383

Αγίου Ανδρέου 12-14 και Ζαΐμη

kdpatras@gmail.com

5) Κοινότητα Σουλίου, Κοινότητα Μοίρα

2610 640157

2610 640157

Κοιμήσεως Θεοτόκου 13-Ν.Σούλι

soulipatras@gmail.com

6) Κοινότητα Ελικίστρας

2610 625316

2610 625316

elikistra@patras.gr

Ελικίστρα

Ποια πιστοποιητικά εκδίδει το τμήμα (Δικαιολογητικά)

Η  κάθε Κοινότητα παρέχει στους δημότες τις εξής υπηρεσίες :

1) Εκδίδει πιστοποιητικά (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης) για κάθε νόμιμη χρήση. (ταυτότητα)

2) Εκδίδει  πιστοποιητικά - βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας &  2ετούς κατοικίας για μεταδημότευση (ταυτότητα, υπεύθυνη δήλωση, φωτοαντίγραφο του τελευταίου Ε1 ή των δύο τελευταίων Ε1 αν πρόκειται για μεταδημότευση)

3) Εκδίδει βεβαιώσεις αγροτικής απασχόλησης σε στρατευμένους, για χορήγηση  άδειας από το στρατό (ταυτότητα, Ε9 στο οποίο να εμφανίζονται οι καλλιέργειες , τα κτήματα κ.λ.π. )

4) Βεβαιώνει το  γνήσιο υπογραφής (ταυτότητα)

5) Επικυρώνει φωτοαντίγραφα  (οχι ίταν πρόκειται ν κατατεθούν στο δημόσιο)

6) Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών και τις διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες, αφού ελεγχθεί η πληρότητά τους.

Ειδικά η κοινότητα ανατολικού τομέα και νότιου τομέα

Επίδομα στέγασης (ταυτότητα, Ε1-φορολογική δήλωση , ηλεκτρονικό μισθωτήριο κατοικίας, λογαριασμός ΔΕΗ – όλα πρωτότυπα και φωτοτυπίες –ΙΒΑΝ  τραπεζικού λογαριασμού, email, έντυπο συναίνεσης, κατά περίπτωση άδεια διαμονής/κάρτα ευρωπαίου πολίτη, για μονογονεϊκές οικογένειες επιμέλεια).