Διοικητική Μέριμνα
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας ,Διεύθυνση Διοικητικών υπηρεσιών
Αστέρω Λώλα ( Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30 ,Τηλ:2613 610221)

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2613 610221
Μαιζώνος 147 και Βότση
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία