δημοτολογιο
Τμήμα Δημοτολογίου
Ξιούρα Αναστασία (Ωράριο Λειτουργίας:7:00-15:00 ,Τηλ:2613610226-7)

Ωράριο Λειτουργίας:7:00-15:00

2613610226-7
Παντανάσσης 30 (Ισόγειο)
dimotol@patras.gr

Δράσεις-Έργο:

1.Νέα Οικογενειακή Μερίδα

Η μεταφορά δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

 • Λόγω γάμου ή συμφώνου συμβίωσης

 • Λόγω διαζυγίου ή λύση συμφώνου συμβίωσης

 • Για άλλες αιτίες (απόκτηση τέκνου εκτός γάμου, προσβολή πατρότητας, υιοθεσία τέκνου κ.α.)

   

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι).

 

2.Μεταδημότευση

Δικαιολογητικά: 

 • Μεταδημότευση λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας

 • Μεταδημότευση λόγω γάμου

 • Μεταδημότευση λόγω λύσης γάμου

 • Μεταδημότευση λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας

 

3.Πιστοποιητικά

 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης

 • Πιστοποιητικό γεννήσεως

 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών

 

4.Πολιτικός Γάμος

Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παραπάνω.
Οι άδειες γάμου εκδίδονται επτά ημερολογιακές ημέρες μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών

5.Αλλαγές διευθύνσεων δημοτών μας

6.Αλλαγές εκλογικών διαμερισμάτων δημοτών μας

7.Εγγραφές Ευρωπαίων πολιτών χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους

8.Εγγραφές στους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

9.Διαγραφές από τους ειδικούς καταλόγους ετεροδημοτών

10.Μητρώο Αρρένων

 • Κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας, εγγράφεται στα Μητρώα Αρρένων με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.
 • Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93)
  Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου.
 • Όταν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου

 

Εγγραφές στο Μητρώο Αρρένων

-Εγγραφή Ανήλικου Αδήλωτου

-Εγγραφή Ενήλικου Αδήλωτου

-Εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων Αλλοδαπού άρρενος υιοθετηθέντος από ενήλικες γονείς 

Διορθώσεις – Μεταβολές

 • Διορθώσεις Επώνυμο

 • Διορθώσεις Πατρωνύμου - Μητρώνυμο

 • Διορθώσεις κυρίου ονόματος - ληξιαρχικών στοιχείων

 • Αλλαγή κυρίου ονόματος

 • Αλλαγή θρησκεύματος

 • Αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας

 • Αλλαγή στοιχείων λόγω εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης τέκνου

 • Αλλαγή στοιχείων λόγω προσβολής πατρότητας

Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

Μπορεί να ζητηθεί για τους εξής λόγους:

 • Για εγγραφή άρρενος μέλους οικογενείας σε Οικογενειακή μερίδα άλλου Δήμου ή Κοινότητας.
 • Για πενταετή κατάταξη στο Στρατό
 • Για Προξενικές Αρχές
 • Για Ληξιαρχεία , Δήμους και Δημοτικά Διαμερίσματα
 • Για τη Στρατολογία
  Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.

Αλλαγή Επωνύμου

Για να αλλάξει το επώνυμό του ένας πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια ή στα  Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πατρέων πρέπει να προσέλθει ο ίδιος ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση, στην οποία είναι θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών

Με την διαδικασία αυτοί οι Έλληνες πολίτες δύνανται:

 • Να αλλάξουν το Ελληνικό επώνυμό τους, (εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου απαιτούμενες προϋποθέσεις οι οποίες είναι τα ψυχικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται από επώνυμα: α) κακόηχα, β) προκαλούντα τη θυμηδία ή την περιφρόνηση, γ) δυσχερή στην προφορά, δ) κακής φήμης συνεπεία πράξεων άλλου προσώπου, ε) αντίθετα στις αντιλήψεις της κοινωνίας περί ηθικής.
 • Να αλλάξουν το ξενικό τους επώνυμο σε ελληνικό.
 • Να Εξελληνίσουν το επώνυμο ή το κύριο όνομά τους (αφορά μόνο τους ομογενείς).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ αρχήν είναι:

 • Αίτηση  – (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας)
 • Υπεύθυνη δήλωση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία μας*)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Παράβολο Δημοσίου 15,00 ευρώ (από οποιαδήποτε Εφορία)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (μόνο αν ο πολίτης γεννήθηκε στο εξωτερικό)

Σημείωση: Τα παντός τύπου πιστοποιητικά, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 «περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης» εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις που αφορούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών.

* Αν στην υπηρεσία προσέλθει τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση , η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να έχει το γνήσιο της υπογραφής