ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.05.2022 (ΦΕΚ 2676/31.05.2022 τεύχος Β') KYA, στις 8 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 το πρωί για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων επιχείρησης (Achinos Beach - Αραχωβίτικα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
 2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων επιχείρησης (Σπυρ. Ζαχαροπούλου - Μονοδένδρι) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
 3. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων επιχείρησης (Η. Χαρίτος & Σία ΟΕ - Πλατάνι) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
 4. Ανάκληση άδειας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Αμ. Νιόκου) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
 5. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην είσοδο πεζόδρομου (οδός Μαξιμίλλης) και τοποθέτησης καθιστικών (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντιδήμαρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 6. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 11 MW στη θέση «ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΒΡΑΧΟΣ» Δ.Ε. Ρίου, Δήμου Πατρέων & Δ.Ε Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαϊας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΤ 2202715625) (εισηγήτρια: Ν. Ασπράγκαθος - Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (Κ.Χ. 94-πλατεία), ιδιοκτησίας των κ.κ. Γεράσιμου, Γεωργίου, Θεοδώρας, Μαριετίνας, & Χριστίνας Καλογεράτου (κληρονόμοι της Ανθής Μουρτά σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/2017 διάταξη έκδοσης κοινού κληρονομητηρίου), μέσω συμψηφισμού και βάσει της υπ’ αριθ. 1/2020 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 1/02 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Ιτιές-Λεύκα» του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία – δρόμος Κ.Χ.25 & Κ.Χ.26), ιδιοκτησίας των κ.κ. Σπυρίδωνα & Ανδρέα Νιάρου (σχετ. η 154/3/2021 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Νικόλαου Νιάρου, το με αρ. πρωτ. 24020/2021 πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών και η υπ’ αριθ. 1217/2021 δήλωση αποποιήσεως κληρονομιάς), μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 9. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμο (τμήμα οδού Κων/νου Τσάτσου) μεταξύ των Ο.Τ. 1660 και 1854 της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης», σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Μίντζα (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 10. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμο (τμήμα οδού Κων/νου Τσάτσου) μεταξύ των Ο.Τ. 1667 και Ο.Τ./Κ.Χ. 1657 της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης», σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Αναστασίου Μίντζα (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 11. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πεζόδρομο μεταξύ των Ο.Τ. Γ3042 και Γ3045 της περιοχής «Επέκταση Άνω Μποζαΐτικα», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου συνιδιοκτησίας κ.κ. Βασιλείου και Γεωργίου Ρουμελιώτη (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 12. Σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πατρέων στο Ο.Τ. 212 επί τμήματος της οδού Μιαούλη, μεταξύ των οδών Κανακάρη και Καραϊσκάκη στην ιδιοκτησία κ. Παπαπαναγιώτου Σπήλιου και επί διατηρητέου κτιρίου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 13. Καθορισμός ως μονοδρόμου της οδού Αναξιμάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πιττακού και Εγλυκάδος (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 14. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Εϋνάρδου αρ. 25 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
 15. Οριοθέτηση θέσης για ολιγόλεπτη στάση οχημάτων φορτοεκφόρτωσης και εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδηγών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

 

            Ο Πρόεδρος της

  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

       Μιχαήλ Αναστασίου