Αιτήματα για:

• κλάδεμα δένδρων

• φυτεύσεις δένδρων

• διαμορφώσεις θάμνων

• κοπή χόρτων, βάτων, καλαμιών

• κοπή προσβεβλημένων από το κόκκινο σκαθάρι φοινίκων

ευρισκομένων επί κοινοχρήστων ή δημοτικών χώρων, πλατειών, νησίδων κ.λ.π, υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Μαιζώνος 147, ισόγειο) με αίτηση που θα απευθύνεται στο τμήμα Πρασίνουτης Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας κ΄ Πρασίνου

τηλ. επικοινωνίας: 2610 317940

fax : 2610 339510

e-mail : dperivallon@gmail.com

Αιτήματα για:

• καταπολέμηση τρωκτικών (μυοκτονία)

• καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας (κουνούπια, κατσαρίδες, ψύλλοι κ.λ.π.)

ευρισκομένων επί κοινοχρήστων χώρων και σχολικών κτιρίων, υποβάλλονται με αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται στο τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνουτης Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ΄ Πρασίνου

τηλ. επικοινωνίας : 2610 329069

fax : 2610 274083

e-mail : dperivallon@gmail.com

Α ιτήματα για:

• καθαρισμούς χειμάρρων

υποβάλλονται με αίτηση στο Πρωτόκολλο που απευθύνεται στο τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ΄ Πρασίνου

τηλ. επικοινωνίας : 2610 329067 κ΄ 2610 317940

fax : 2610 274083

e-mail : dperivallon@gmail.com

Παρατήρηση: Η αίτηση για κάθε αίτημα θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του αιτούντα τη

διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας του καθώς και το θέμα και τη διεύθυνση

του χώρου στον οποίο ζητείται η παρέμβαση.