ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023, στις 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή ένταξης της Πράξης: «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

2. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Καπράλου Σπυρίδωνα, για αποζημίωσή του και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου –Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)

3. Έγκριση του 5ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 14ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 323.387,10€ (πλέον ΦΠΑ 24%), με Α/Α:192622 για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΡΙΟΥ» (Έλεγχος δικαιολογητικών) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

5. 1) Έγκριση του από 24-08-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού (Αρ. Απoφ. 65/22-06-2023 Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων) -2) Ανάθεση της Κατεπείγουσας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Κοινωνικού Οργανισμού Δ. Πατρέων για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντριa)