ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020

Συνεδριάζει, δια ζώσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αίτημα  22  Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης με θέμα: «Να δοθεί «εντέλλεσθε» στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου από το Δήμαρχο Πατρέων κ. Κων/νο Πελετίδη, για υλοποίηση  της απόφασης, όπως ο νόμος ορίζει, που πάρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 26/7/2023, για συνομολόγηση  παράτασης της εργασίας των εργαζομένων, όπως έχει διατυπωθεί στο σύνολό της σε αυτή» (σχετικό το αριθ. 91633/8-9-2023 αίτημα 22 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).
 2. Έγκριση της αριθ. 76/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ' αριθ. 56/2023 απόφασης του Δ.Σ, περί έγκρισης έκτακτης χρηματοδότησης από το Δήμο (εισηγήτρια: Ήρα- Ειρήνη Κουρή - Πρόεδρος Δ.Σ.).
 3. Άδεια εγκατάστασης έντεκα (11) τηλεπικοινωνιακών καμπίνων της VODAFONE PANAFON AE σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «FTTH INNER PELOPAS ΠΑΤΡΑ», (σχετική η αριθ. 108/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 4. Ορισμός επιτροπής παραλαβής και καθορισμού αποζημίωσης, λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 5. Έγκριση διαμόρφωσης και κατασκευής των απαραίτητων τεχνικών υποδομών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την εξυπηρέτηση ατόμου με αναπηρία (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 6. Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο:  «Επισκευή – Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό του κτιρίου επί των οδών Μανιακίου - Κορίνθου»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 7. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης χρηματικού ποσού 555.914,87€ στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Αθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους – Γ΄ κατανομή 2023 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης- Αρμ. Δ/ντής).
 8. Έγκριση της αριθ. 103/2023 απόφασης του Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2023 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 9. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΑΚΡΙΔΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 10. Διαγραφή οφειλής (Α. ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 11. Διαγραφή οφειλής (Ι. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 12. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 13. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΚΑΡΔΑΜΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Διαγραφή οφειλής (Ι. ΚΟΥΤΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Διαγραφή οφειλής (ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 17. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΜΑΡΚΑΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΜΑΣΟΥΡΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 19. Διαγραφή οφειλής (Ζ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ-Ε. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΝΤΡΟΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Διαγραφή οφειλής (Α. ΠΙΣΙΤΕΛΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Διαγραφή οφειλής (Φ. ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΡΑΜΜΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 24. Διαγραφή οφειλής (Α. ΦΩΚΑΣ, Ν. ΦΩΚΑΣ, Ε. ΦΩΚΑ, Μ. ΦΩΚΑ, Α. ΦΩΚΑ, Σ. ΦΩΚΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 25. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

  Παναγιώτης Μελάς