ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, ώρα 09:00, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τo παρακάτω θέμα:

  1.  1η Τακτοποιητική Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)                                                

  Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ