ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020

Συνεδριάζει, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων  την 6η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (εγκεκριμένος πεζόδρομος εντός του Ο.Τ. 2301), ιδιοκτησίας των κ.κ. Αγγελικής και Διονυσίας Ζερβέα, βάσει της υπ’ αριθ. 69/2003 Διορθωτικής πράξης, επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Ψάχου- Μέμου- Κρύα Ιτεών- Ζαρουχλέϊκα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 53/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση των: α) κ. Γ. Φιοράτου και β) κ. Π. Θεοχαράτου για δύο όμορες ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται επί της οδού Καραμανλή στην Αγυιά (σχετική η αριθ. 75/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος στο Ο.Τ. 158), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδρέα και Σπυρίδωνα Σπυρόπουλου (κληρονόμοι του Δημητρίου Σπυρόπουλου), - σχετ. οι με αριθ. 5765/14-10-2020 & 5865/21-1-2021 Πράξεις Αποδοχής Κληρονομιάς και Γονικής Παροχής ποσοστού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Πατρών Αμαλίας Κουσαδιανού – βάσει της υπ’ αριθ. 16/2004 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 76/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
  των α) κας Γεωργοπούλου Θεοδώρας, β) κ. Κωστόπουλου Σωτήρη και γ) κας Κωστοπούλου Πηνελόπης, που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Φωτομάρα
  με την πάροδο Νικηταρά, μεταξύ των Ο.Τ. 1290 και 1290β, στην περιοχή
  Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 77/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
  (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση του ποσοστού συνιδιοκτησίας του κ. Παντελή Βακάλογλου, επί ρυμοτομούμενου τμήματος αυτής, που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου στη συμβολή της με την οδό Άρη Βελουχιώτη στα Ζαρουχλέικα, καθώς και επί του επικειμένου κτίσματος (σχετική η αριθ. 97/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας των κ. κ. Ιωάννη και Μαρίας Αθανασοπούλου, που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 447 και ρυμοτομείται από την οδό Παναγούλη στην Άνω Πόλη (Παλαιό Νοσοκομείο) (σχετική η αριθ. 98/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση εδαφικών τμημάτων της ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Βαγγοπούλου, που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Ίου με την οδό Ροβέρτου Κωχ, μεταξύ των Ο.Τ. 1577 και 1576α στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Λάγγουρα (σχετική η αριθ. 100/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων της ιδιοκτησίας των: α) κ. Γ. Βαγγελάτου και β) κ. Δ. Ράλλη που βρίσκεται εντός των ΟΤ 1730 & 1729ΚΧ και ρυμοτομείται από τις οδούς Μερκούρη, Μελαχρινού και Καιροφύλα στην Αγυιά (σχετική η αριθ. 101/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος της ιδιοκτησίας του κ. Πέτρου Σμυρλή, που βρίσκεται επί της οδού Ναπολέοντα Ζέρβα στη συμβολή της με την οδό Ανθείας, μεταξύ των Ο.Τ. 1259ΚΦ και 1256β, στην περιοχή Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 102/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων και επικειμένων ιδιοκτησίας των κ.κ. Χρυσαυγής, Παναγιώτας, Μαγδαληνής και Δανάης Πετροπούλου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 2084 και σε ΚΧ και ρυμοτομείται από τις οδούς Θουκυδίδου, Περσεφόνης, Ασημακοπούλου και Αγ. Βασιλείου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, στην περιοχή Κρύα Ιτεών (2/1999 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 103/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 11. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος και επικειμένων της ιδιοκτησίας των α) κας Αγγελικής Συροπούλου και β) κας Νικολίτσας Δακόλα, που βρίσκεται εντός του Ο.Τ. 1174α και ρυμοτομείται από την οδό Κρέοντος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών στα Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 104/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 12. Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου, για στέγαση Κοινοτικού Ιατρείου, στην Δημοτική Κοινότητα Ρίου  Πατρέων και έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/20-07-2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (Γνωμοδότηση για κατάργηση θέσης λειτουργίας περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 88/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).
 14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/20-07-2023 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (Μετατόπιση περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέση κενωθέντος περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 89/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).
 15. Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων»  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Πειραματικού Γυμνασίου- Λυκείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση επειγουσών εργασιών στο έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής).
 18. Οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικών Αθλητικών Συλλόγων (Α.Ο. ΠΥΡΣΟΣ, Α.Σ. ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ») (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 19. Σχέδιο Διαχείρισης φυσικών καταστροφών στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 20. Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη ή 12ωρη βάση και εξαίρεση από την
  εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας σε οργανικές μονάδες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Ορισμός υπαλλήλου ως υπολόγου- διαχειριστή της πράξης «Χωριστή συλλογή και μεταφορά  προδιαλεγμένων  βιοαποβλήτων  και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων», με κωδ. ΟΠΣ 5041587 στο Επιχ. Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).
 22. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 24. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 25. Διαγραφή οφειλής (Ε. ΓΙΑΝΝΙΩΔΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 26. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 27. Διαγραφή οφειλής (Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 28. Διαγραφή οφειλής (Β. ΜΑΡΑΤΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 29. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΜΑΡΑΤΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 30. Διαγραφή οφειλής (Δ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 31. Διαγραφή οφειλής (ΜΕΤΡΟ ΑΕ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 32. Διαγραφή οφειλής (Β. ΜΗΛΑΣ- Φ. ΚΟΤΣΩΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Διαγραφή οφειλής (Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Διαγραφή οφειλής (Α. ΜΠΟΥΧΛΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 35. Διαγραφή οφειλής (ΟΥΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Διαγραφή οφειλής (Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής (Σ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Παναγιώτης Μελάς