ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει, δια ζώσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στις 26  Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση των: α) κ. Γ. Φιοράτου και β) κ. Π. Θεοχαράτου για δύο όμορες ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται επί της οδού Καραμανλή στην Αγυιά (σχετική η αριθ. 75/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος στο Ο.Τ. 158), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδρέα και Σπυρίδωνα Σπυρόπουλου (κληρονόμοι του Δημητρίου Σπυρόπουλου), - σχετ. οι με αριθ. 5765/14-10-2020 & 5865/21-1-2021 Πράξεις Αποδοχής Κληρονομιάς και Γονικής Παροχής ποσοστού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Πατρών Αμαλίας Κουσαδιανού – βάσει της υπ’ αριθ. 16/2004 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 76/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
  των α) κας Γεωργοπούλου Θεοδώρας, β) κ. Κωστόπουλου Σωτήρη και γ) κας Κωστοπούλου Πηνελόπης που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Φωτομάρα
  με την πάροδο Νικηταρά μεταξύ των Ο.Τ. 1290 και 1290β στην περιοχή
  Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 77/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
  (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αντωνίου Καμάρα, στην ιδιοκτησία του κ. Πέτρου Κουτσούκου εντός του Ο.Τ. 834 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Σύνορα – Εγλυκάδα (σχετική η αριθ. 78/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Έγκριση παρακατάθεσης ποσού 3.190,48€ για την εκτός σχεδίου απαλλοτρίωση, προς διάνοιξη οδού σύνδεσης των οδών Μυκηνών και Αγίου Αθανασίου και διαπλάτυνσης τμήματος της οδού Αγίου Αθανασίου, στην Τ.Κ. Κρήνης (σχετική η αριθ. 79/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Καθορισμός ως πεζόδρομων: α) τμήματος της οδού Ζαχάρως και β) τμήματος της οδού Λεχαινών (σχετική η αριθ. 81/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 7. Ανανέωση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης στις περιοχές Προσφυγικά – Ψαροφάι – Ταραμπούρα (σχετική η αριθ. 82/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 8. Οριοθέτηση γενικών θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Ελευθερίας στην Κοινότητα Ακταίου (σχετική η αριθ. 83/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τμήμα του οικισμού Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 80/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 10. 1. Έγκριση του από 6-7-2023 Πρακτικού Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης 2. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 116002/212-12-2022 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Φορέα «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», συνολικού ποσού 189.841,13€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%), που αφορά στην υπηρεσία  με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τεχνική υποστήριξη στα πακέτα εργασίας 2, 3 και 4 (WP2, WP3, WP4) του έργου με ακρωνύμιο TRIBUTE του προγράμματος INTERREG V-B ADRION 2014-2020» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ.  Δ/ντές).
 11. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) και το Κέντρο Ερευνών, για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την υλοποίηση υπό- ένταξη Πράξης στο ΕΣΠΑ 2021-27 «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Ζαρουχλεϊκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 13. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής Σύμβασης- 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας 1ης Σ.Σ. του έργου «Ενοικίαση και τοποθέτηση ικριωμάτων για την επισκευή όψεων Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 14. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της αρχικής σύμβασης και του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. αυτής, του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου και 10ου Νηπιαγωγείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 15. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών αρχικής Σύμβασης και της 1ης τροποποιητικής Σύμβασης ήσσονος αξίας με το 2ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).
 16. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ (2019)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (2017) ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Πιτίτσας, Σελλών, Αργυρών, Α. Καστριτσίου (2018)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Ρίου (2017)» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 20. Συγκρότηση προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 21. Έγκριση Συνδέσεων Κινητής Τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 22. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου «ΑΕΤ ΝΙΚΗ», προκειμένου να υλοποιήσει το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τένις Κ12 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Συμπλήρωση της αριθ. 23/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με διατύπωση εξασφάλισης στέγασης του επιπλέον τμήματος του 2ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών στις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων 2023-2024 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 24. Έκθεση Β΄ τριμήνου έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 272/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Έγκριση Πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, ως Πρόεδρος).
 26. Διαγραφή οφειλής (Π. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 28. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΛΟΥΠΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 29. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΜΠΙΡΛΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 30. Διαγραφή οφειλής (ΑΛ. ΟΡΦΑΝΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 31. Διαγραφή οφειλής (Ρ. ΠΙΤΣΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 32. Διαγραφή οφειλής (Ν. ΣΑΛΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 33. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Διαγραφή οφειλής (Σ. ΦΑΚΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 35. Διαγραφή & επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ 5.310,20(εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

  Παναγιώτης Μελάς