ΠΛΕΣΣΑΣ 1

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 1η Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 

1. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 19/2023 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου, Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Πατρέων» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 715.418,00(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

2. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6735.00000 για οικονομική ενίσχυση ερασιτεχνικού Αθλητικού Συλλόγου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

3. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεΐκων έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                     της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                            ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ