ΠΛΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 12η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 

 

1. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου στη συνάντηση του έργου: UPSURGE του προγράμματος HORIZON στις Βρυξέλλες και την Αμβέρσα (Βέλγιο) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

2. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 60,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

3. Έγκριση 4ου Πρακτικού και κατακύρωση μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση 2ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» (προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

5. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και  όρων δημοπράτησης του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (2023)», προϋπολογισμού 1.500.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 09/2023 Μελέτη). (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

6. Αποδοχή Οριστικής Μελέτης και έγκριση όρων Διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Έργα συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ.6/2023 Μελέτης για την «Παροχή Υπηρεσιών από Τεχνικούς Ασφάλειας για την Υγιεινή και Ασφάλεια του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Πατρέων από ενώσεις φυσικών προσώπων ή ΕΞΥΠΠ», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 41.976,48€ (συμπ/νου 24% Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε, Αννίνου - Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντριες)

8. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας )  σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. ΩΡ536/22 κλητηρίου θεσπίσματος. (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 26/09/2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος)

 

                                                                                            Ο Πρόεδρος

                                                                               της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                        ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ