ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Σας καλούμε στην 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο κτίριο Λαδόπουλου, την 20η Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 το πρωί για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

 

  1. Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.139164/13-09-2022 (ΑΔΑ:ΨΔ3ΕΟΡ1Φ-4Χ6) του έργου «Αιολικός Σταθμός ΠαραγωγήςΗλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 24MW, στη θέση ΄ΜΕΝΕΛΟΥ΄ του Δήμου Αιγιαλείας, Δ.Ε.Ερινεού και του Δήμου Πατρέων, Δ.Ε. Ρίου, Π.Ε. Αχαΐας», ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΕΝΕΛΟΥΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΜΕΝΕΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΙ.Κ.Ε.» (ΠΕΤ 2008353522).(εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντιδήμαρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής α/α).

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος στο Ο.Τ. 149Α) ιδιοκτησίας των κ.κ. Μπάρμπαρας – Ανν Αγγελοπούλου (BARBARAAANGELOS), Τόμας Αγγελοπούλου (THOMASANGELOS) και Αικατερίνης Φίντερ (KATHERINEFINDER) βάσει της υπ’ αριθ. 9/2007 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 1/02 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Ιτιές – Λεύκα» του Δήμου Πατρέων(εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής α/α).

 

  1. Μονοδρομήσεις τμημάτων οδών i) παρόδου ΒΚ59 και ii) Ικονίου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής α/α).

 

  1. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης επί οδών στα ΤσελέϊκαΠλατανίου – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 1024/2018 απόφασης Δ.Σ. (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς - Αρμόδιος Διευθυντής α/α).

 

 

                                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                    της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                                              Μιχαήλ Αναστασίου