ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), σε δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τους δημοτικούς συμβούλους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

 

 1. Συνομολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων – αποδοχή αιτήματος 115 εργαζομένων περί παρέκτασης αρμοδιότητας εκδίκασης της αίτησής τους στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λασιθίου» (σχετικό το αριθ. 5917/24-1-2023 αίτημα 26 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης)
 2. Ενημέρωση κ. Δημάρχου, για το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο- Έκδοση Ψηφίσματος
 3. Ενημέρωση κ. Δημάρχου για τα διόδια στη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου- Έκδοση Ψηφίσματος
 4. Χωροθέτηση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, στα πλαίσια της σύμβασης «Αισθητική αναβάθμιση δημοσίων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας (σχετική η αριθ. 3/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 5. Χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης ειδών ένδυσης και υπόδησης (σχετικές αποφάσεις της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 6. Έγκριση αιτήματος μετάθεσης χρόνου συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου: του Τμήματος 1 του Υποέργου 3 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας» «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής).
 7. Μετατόπιση καμπίνας ευρυζωνικότητας Γ3-427 του ΟΤΕ Α.Ε. (από το πεζοδρόμιο της οδ. Καρατζά αρ.11, στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων) (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 8. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση Υπαίθριου Υποσταθμού Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ στην συμβολή των οδών Σωτηριάδου και Κυρίλλου (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 9. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδας επί της πλατείας Αχαιών Πεσόντων Κύπρου στην Πάτρα (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 10. Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων σχήματος σφαιρικού αποτροπής διέλευσης οχημάτων στις εισόδους – εξόδους των πεζόδρομων στην περιοχή Αγ. Αλεξίου (Ο.Τ. 657Α) μεταξύ των οδών Ιωαννίνων και Αγίας Σοφίας (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 11. Εξέταση ένστασης στην Ειδική Διαταγή αποκατάστασης ελαττωμάτων του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος , Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης (1ου Α.Π.Ε.) και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωαννίνων & Αγ. Σοφίας», με ανάδοχο την Εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ-ΑΝΑΞ ΙΚΕ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού ως προς τις εργασίες και υπερβάσεις ως προς την αναθεώρηση) και της 1ης Σ.Σ. του έργου: «ΕΠΟΥΛΩΣΕΙΣ ΛΑΚΚΩΝ (2018)», Ανάδοχος Α.Γ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΤΕΒΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 14. Έγκριση 2ου και τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του έργου: «Κατασκευή – επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος , Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 15. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.), του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (2ης Σ.Σ.Ε.) ήσσονος σημασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (2018) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 16. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος – Παραλίας – Βραχνεϊκων 2017». (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 17. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης έργου επέκτασης ΧΥΤ» του Δήμου Πατρέων. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 18. Έγκριση 4ης Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΠΡΩΗΝ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» (Κωδ. ΟΠΣ 5001239) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος , Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 19. Έγκριση της 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή οδών και τεχνικών έργων στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 20. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ (2019) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 2017», αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βορειοδυτικού Τεχνητού Αναχώματος στο ΧΥΤΑ Ξερόλακας», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 24. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Αρχικής & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 25. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 26. Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου – Παπαφλέσσα) έως τις 03/03/2013» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 27. Καθορισμός ως πεζόδρομων i) τμήματος της οδού Ηπείρου μεταξύ Ο.Τ. 657 και Κ.Χ. και ii) ανώνυμης οδού, μεταξύ Κ.Χ. και Ο.Τ. 657β (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 28. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί τμήματος της οδού Γ. Ολυμπίου στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Β'ΦΑΣΗ)» (σχετική απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 29. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου κοινοχρήστων χώρων κλπ, έτους 2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 30. Ορισμός τριών μελών εκτιμητικής επιτροπής προσκυρώσεων, έτους 2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 31. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων για Εκποίηση, Αγορά, Εκμίσθωση και Μίσθωση από και προς το Δήμο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 32. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 34. Συγκρότηση επιτροπών Παρακολούθησης – Παραλαβής προμηθειών και Παραλαβής υπηρεσιών, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 35. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 36. Συγκρότηση επιτροπών: 1) Παρακολούθησης – Παραλαβής προμηθειών, 2) Παραλαβής Υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 37. Συγκρότηση επιτροπών: 1) παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών, 2) Παραλαβής Υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και του ΣΥΔΙΣΑ για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 38. Συγκρότηση επιτροπών: 1) Παρακολούθησης – Παραλαβής προμηθειών, 2) Παραλαβής υπηρεσιών και 3) Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών κατά την εκτέλεση των Συμβάσεων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 39. Παράταση του χρόνου ισχύος των αποφάσεων 2020, 2021 και 2022 που αφορούν στις επιτροπές: 1. Παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών, 2. Παραλαβής υπηρεσιών και 3. Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών κατά την εκτέλεση των συμβάσεων του Δήμου Πατρέων έως  την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων συμβάσεων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 40. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2023 που είναι δεκτικοί στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
 41. Διαγραφή ποσού τέλους και προστίμου, συνολικού ποσού 175,64€, έτους 2019 (ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 42. Διαγραφή οφειλής (ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 43. Διαγραφή οφειλής (ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 44. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 45. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 46. Διαγραφή οφειλής (ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 47. Διαγραφή οφειλής (ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 48. Διαγραφή οφειλής (ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 49. Διαγραφή οφειλής (ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 50. Διαγραφή οφειλής (ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 51. Διαγραφή οφειλής (ΕΤ. Ε ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 52. Διαγραφή οφειλής (ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) και επαναβεβαίωση  από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 53. Διαγραφή οφειλής (ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 54. Διαγραφή οφειλής (ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 55. Διαγραφή οφειλής (ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 56. Διαγραφή οφειλής (ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 57. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 58. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 59. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 60. Διαγραφή οφειλής (ΚΑΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 61. Διαγραφή οφειλής (ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 62. Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 63. Διαγραφή οφειλής (ΚΡΟΝΤΗΡΗ ΑΘΗΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 64. Διαγραφή οφειλής (ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 65. Διαγραφή οφειλής (ΛΕΖΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 66. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 67. Διαγραφή οφειλής (ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 68. Διαγραφή οφειλής (MΑΡΛΑΦΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 69. Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 70. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 71. Διαγραφή οφειλής (ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 72. Διαγραφή οφειλής (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 73. Διαγραφή οφειλής (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 74. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΠΑ ΧΑΡΑ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 75. Διαγραφή οφειλής (ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΘΑ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 76. Διαγραφή οφειλής (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 77. Διαγραφή οφειλής (ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και επαναβεβαίωση  από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 78. Διαγραφή οφειλής (ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. 113131/Α) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 79. Διαγραφή οφειλής (ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΙΚΗ Αριθ. Πρωτ. 113131/Β) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 80. Διαγραφή οφειλής (ΣΙΔΕΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 81. Διαγραφή οφειλής (ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 82. Διαγραφή οφειλής (ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 83. Διαγραφή οφειλής (ΤΕΓΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΕΓΚΕΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 84. Διαγραφή οφειλής (ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 85. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΛΗΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 86. Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΛΙΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 87. Διαγραφή οφειλής (ΦΡΥΣΙΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 88. Διαγραφή οφειλής (ΧΑΡΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 89. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΟΝΗ ΣΟΦΙΑ) και επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 90. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) και ορθή βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 91. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 92. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

        

                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                     του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                             Παναγιώτης Μελάς