ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας καλούμε, σε δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης, έτους 2024 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος. Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (εγκεκριμένος πεζόδρομος εντός του Ο.Τ. 2301), ιδιοκτησίας των κ.κ. Αγγελικής και Διονυσίας Ζερβέα, βάσει της υπ’ αριθ. 69/2003 Διορθωτικής πράξης, επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Ψάχου- Μέμου- Κρύα Ιτεών- Ζαρουχλεϊκα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 53/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση των: α) κ. Γ. Φιοράτου και β) κ. Π. Θεοχαράτου για δύο όμορες ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται επί της οδού Καραμανλή στην Αγυιά (σχετική η αριθ. 75/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος στο Ο.Τ. 158), ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδρέα και Σπυρίδωνα Σπυρόπουλου (κληρονόμοι του Δημητρίου Σπυρόπουλου), - σχετ. οι με αριθ. 5765/14-10-2020 & 5865/21-1-2021 Πράξεις Αποδοχής Κληρονομιάς και Γονικής Παροχής ποσοστού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Πατρών Αμαλίας Κουσαδιανού – βάσει της υπ’ αριθ. 16/2004 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 7/97 Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή «Αγ. Παντελεήμονας – Παραλία Προαστείου» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 76/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση της ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας
  των α) κας Γεωργοπούλου Θεοδώρας, β) κ. Κωστόπουλου Σωτήρη και γ) κας Κωστοπούλου Πηνελόπης, που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Φωτομάρα
  με την πάροδο Νικηταρά, μεταξύ των Ο.Τ. 1290 και 1290β, στην περιοχή
  Ζαρουχλέικα (σχετική η αριθ. 77/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
  (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – δρόμο (τμήμα οδού Πάτμου) και σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο Κ.Χ. νησίδα έμπροσθεν του Ο.Τ. 639 της περιοχής «παλαιού σχεδίου», σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Αθανάσιου Μακρανδρέου (σχετική η αριθ. 91/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 7. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω επανεπιβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο – πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1968 στην περιοχή «2η Ανατολικομεσημβρινή Φάση Επέκτασης», σε ακίνητο ιδιοκτησίας κ.κ. Αλεξίου Βενέρη, Δημητρίου Βενέρη (σχετική η αριθ. 92/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 8. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο (Κ.Φ.) Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ./Κ.Φ. 2079, στο Ο.Τ. 2077 και σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους οδών (Ζαφειράκη, Μαρίνου Αντύπα, Ασημακοπούλου, Καρατάσου, Ανωνύμου πεζόδρομου), στην πολεοδομική ενότητα «ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ» περιοχής «ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ», λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου – γεωτεμαχίου, ιδιοκτησίας κ.κ. Ιωάννη Ζαχιώτη, Ελένης Ρουμελιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020), άρθρα 88 & 93 και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) (σχετική η αριθ. 93/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 9. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 515/27.07.2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, αναφορικά με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1780 μεταξύ των οδών Ξενοφώντος, Μαλακάση και Αρριανού, στην Π.Μ. Αναθεώρησης της περιοχής “Κοτρώνι – Αρέθα”, ιδιοκτησίας κ. Πέττα Ευάγγελου, λόγω παρέλευσης τριετίας (σχετική η αριθ. 94/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής).
 10. Έγκριση διεξαγωγής δημόσιας, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός κτιρίου (Κ5) μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται εντός κτιριακού συγκροτήματος «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ακτή Δυμαίων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 11. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΒΚ 1184 δημόσιο κτήμα – εγκαταληφθείσας κοίτης χειμάρρου Διακονιάρη) στο Δήμο Πατρέων» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).
 12. Χρονική Παράταση των παραδοτέων της Γ’ φάσης της Σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πατρέων κατά πέντε μήνες» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Χ. Τριανταφύλλου- Επόπτης του έργου).
 13. Ονοματοδοσία αίθουσας Δημοτικού κτιρίου στην Κοινότητα Αραχωβιτίκων Ενότητας Ρίου,  Δήμου Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος)
 14. Χορήγηση άδειας χρήσης αιθουσών δημοτικών ακινήτων, στις Κοινότητες Αραχωβιτίκων και Νοτίου Τομέα, σε τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος)
 15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/20-07-2023 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (Γνωμοδότηση για κατάργηση θέσης λειτουργίας περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 88/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).
 16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/20-07-2023 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα (Μετατόπιση περιπτέρου σε υπό κατάργηση θέση κενωθέντος περιπτέρου) (σχετική η αριθ. 89/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας καθαρισμού, με επαγγελματικό εξοπλισμό, των εσωτερικών χώρων του παλαιού Αρσακείου, για την εγκατάσταση των Δημοτικών Υπηρεσιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Δ/ντρια).
 18. Τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων αποτροπής διέλευσης οχημάτων στην είσοδο του πεζόδρομου της οδού Κρήτης  (σχετική η αριθ. 86/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 19. Xορήγηση άδειας χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων του καταστήματος ιδιοκτησίας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ στην πλατεία Ομονοίας αρ. 16 (σχετική η αριθ. 90/2023 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ.  Δ/ντής).
 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και μικρά Τεχνικά έργα Κεντρικού και Αρκτικού Διαμερίσματος 2020» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 21. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 22. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών της αρχικής Σύμβασης, 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα της 2ης Σ.Σ.Ε., Σύναψη της 3ης Συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών (3η Σ.Σ.Ε.) και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση Υδραυλάκων Άρδευσης (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 23. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου «Διανοίξεις οδών (2018)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 24. Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα  του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Ανατολικού και Νότιου Διαμερίσματος και ΔΕ Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων (2019)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 25. 1) Έγκριση του από 25/7/2023 Πρακτικού Γνωμοδότησης του αρμόδιου Οργάνου παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Έργων Υποδομής, 2) Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 46843/31-8-2021 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Σοφιανού Κων/νου του Νικολάου (ΕΔΕ) που αφορά στην  μίσθωση μέρους της υπηρεσίας (Μηχανήματα με Α/Α1, Α/Α3 και Α/Α6) της αριθ. 4/2020 μελέτης με τίτλο «Βελτιώσεις- Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» και συνολικό ποσό ανάθεσης 43.158,20€ συμπερ. ΦΠΑ 24% (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).
 26. 1) Έγκριση του από 25/7/2023 Πρακτικού Γνωμοδότησης του αρμόδιου Οργάνου παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Έργων Υποδομής, 2) Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αριθ. πρωτ. 48440/6-9-2021 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του Κωνσταντινόπουλου Χαράλαμπου του Φωτίου «Εμπειροτέχνης- Εργολάβος Δημ. Έργων» που αφορά στη μίσθωση μέρους της υπηρεσίας (Μηχανήματα με Α/Α2 και Α/Α4) για «Βελτιώσεις- Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» έναντι συνολικού ποσού 30.578,40€ συμπερ. ΦΠΑ 24% (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).
 27. Έγκριση: 1) της από 14-08-2023 Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου 2) Παράτασης της αριθ.114912-19/12/22 σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ», για την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών, με τον απαραίτητο εξοπλισμό, για το κτίριο Κ4 των Παλαιών Σφαγείων», έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της  (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 28. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα υποδομής κινητών Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 29. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης Η/Μ υποδομών και εξοπλισμού αίθριου και εξωτερικού φωτισμού, για την έναρξη λειτουργίας του  Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Αρσάκειο)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 30. Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες εξωτερικής διαμόρφωσης και υποδομών του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου (πρώην Αρσάκειο)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 31. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου (Κανελλοπούλου- Παπαφλέσσα)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 32. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων στην περιοχή Δεμενίκων του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 33. Έγκριση 5ης παράτασης συνολικής προθεσμίας (5η παράταση αρχικής και 2η συμπληρωματικής σύμβασης) του έργου «Αποκατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού κτιρίου- πρώην Αρσάκειο Πατρών» (κωδ. ΟΠΣ 5001239) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 34. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 36. Αποδοχή και έγκριση απόδοσης του εναπομείναντος ποσού 15.627,71€ από ΚΑΠ 2022 στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Έγκριση της αριθ. 61/2023 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη- Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», η οποία αφορά στην Ε΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2023 (εισηγήτρια: Κ. Γεροπαναγιώτη- Θεοδωρακοπούλου- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 38. 1. Έγκριση των από 27-07-2023 Πρακτικών Γνωμοδότησης του αρμοδίου Οργάνου Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις»  της Δ/νσης Πολεοδομικού Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης 2. Έγκριση της εσωτερικής μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, όσον αφορά τις φάσεις Α (για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από 25 Ιουλίου 2023 σε 25 Αυγούστου 2023) και Β (για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από 25 Αυγούστου 2023 σε 25 Οκτωβρίου 2023) χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων του και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό του  3. Έγκριση της επικαιροποίησης μέρους του εξοπλισμού του με αριθ. πρωτ. 56134/26-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013157171) συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Πατρέων και του αναδόχου φορέα: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «DOTSOFT A.E. – COSMOS COMPUTERS A.E.B.E, συνολικού ποσού 949.877,20€ (συμπερ. Φ.Π.Α), που αφορά στο Υποέργο Νο 1 της Πράξης Π7: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές).
 39. Λήψη απόφασης για: 1) Ακύρωση της 523/26-7-2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 2) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Πατρέων με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΙΑΔ) και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), για την υλοποίηση υπό- ένταξη Πράξης στο ΕΣΠΑ 2021-27  «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές).
 40. Έγκριση ήσσονος σημασίας τροποποίηση της αριθ. 58483/13-07-2022  Σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων και εξωραϊσμό παραλιών», με ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «Σ. Κουτσούκος ΥΙΟΣ Ο.Ε» και συνολικό συμπληρωματικό ποσό 41.401,12€ με ΦΠΑ (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια α.α.).
 41. Μερική διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων και προστίμου στο όνομα της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 42. Διαγραφή οφειλής (Θ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ- αρ. παρ. 30007039) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή οφειλής (Θ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ- αρ. παρ. 30100153) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 44. Διαγραφή οφειλής (Θ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ- αρ. παρ. 30007257) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 45. Διαγραφή οφειλής (Β. ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 46. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΒΥΝΙΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 47. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΓΚΛΑΒΑΝΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 48. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΚΑΡΕΛΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 49. Διαγραφή οφειλής (Π. ΚΟΖΙΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 50. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ, Δ. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ, Ι. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 51. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΜΑΡΑΤΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 52. Διαγραφή οφειλής (εταιρεία ΜΕΙΛΙΧΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 53. Διαγραφή οφειλής (Α. ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 54. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 55. Διαγραφή οφειλής (Α. ΠΕΤΤΑ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 56. Διαγραφή οφειλής (Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 57. Διαγραφή οφειλής (Γ. ΠΟΛΛΑΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 58. Διαγραφή οφειλής (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ») και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 59. Διαγραφή οφειλής (Σ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 60. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 61. Διαγραφή οφειλής (Μ. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 62. Διαγραφή οφειλής (Π. ΧΑΤΖΗΡΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 63. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                        του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                Παναγιώτης Μελάς